สินค้าและบริการ

เข้าสู่ระบบ


ติดต่อสมัครงาน

หจก.ณัฐพงศ์ค้าวัสดุ (ซินซุ่นเฮง) รับสมัครด่วน ช่างกระจก อลูมิเนียม เหล็ก สแตนเลส (รับเด็กฝึกงาน) รายได้ดี+ที่พัก หลายอัตรา รายได้ดี รับสมัครด่วน ช่างกระจก อลูมิเนียม เหล็ก สแตนเลส (รับเด็กฝึกงาน) รายได้ดี+ที่พัก หลายอัตรา รายได้ดี มีที่พักพร้อมสวัสดิการ ประกันสังคม เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ช่างควบคุมการผลิต
 • ช่องไฟฟ้า
 • ช่างกระจก
 • ช่างสแตนเลส
 • ช่างเหล็ก
 • ช่างตู้กระจก
 • ชื่อ
  อายุ
  เพศ
  เบอร์โทรศัพท์
  การศึกษา
  เงินเดือนที่ต้องการ
  ความสามารถ
  ประวัติการทำงาน