Contact Us
สาขาขอนแก่น
โทร : 043-236-236
มือถือ : 089-8616928
ที่อยู่ : หจก. ณัฐพงศ์ค้าวัสดุ (ซินซุ่นเฮง)
224/5 ซ.5 พฤศจิกา ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สาขาโคราช
โทร : 043-236-236
มือถือ : 089-8616928
ที่อยู่ : หจก. ณัฐพงศ์ค้าวัสดุ (ซินซุ่นเฮง)
โกดัง เลขที่ 546/1 ม.7 ถ.มิตรภาพ เลี่ยงเมือง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ติดลานพักดี)