ติดต่อสมัครงาน

หจก.ณัฐพงศ์ค้าวัสดุ (ซินซุ่นเฮง) รับสมัครด่วน ช่างกระจก อลูมิเนียม เหล็ก สแตนเลส (รับเด็กฝึกงาน) รายได้ดี+ที่พัก หลายอัตรา รายได้ดี รับสมัครด่วน ช่างกระจก อลูมิเนียม เหล็ก สแตนเลส (รับเด็กฝึกงาน) รายได้ดี+ที่พัก หลายอัตรา รายได้ดี มีที่พักพร้อมสวัสดิการ ประกันสังคม เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • ช่างควบคุมการผลิต
  • ช่องไฟฟ้า
  • ช่างกระจก
  • ช่างสแตนเลส
  • ช่างเหล็ก
  • ช่างตู้กระจก
กรอกสมัครงาน